وبلاگ تیام وندینگ

آشنایی با انواع نوشیدنی

کافه او له (Café au Lait)

کافه او له (Café au Lait)

این یک نوشیدنی فرانسوی است که از قهوه صاف شده قوی و شیر حرارت داده شده درست می شود. اگر در استارباکس دنبال این نوع قهوه می گردید باید میستو بخواهید. میستو کلمه ایتالیایی برای این نوع قهوه است.

* طرز تهیه :این نوع قهوهاز قهوه صاف شده قوی و شیر حرارت داده شده (نه شیر جوشیده یا کف دار) درست می شود. نسبت قهوه و شیر یک به یک است.

logo@2x.png
©2021 Tiam Vending All rights reserved
Design by Ypa Group

جستجو